Realitzem les probes mèdiques per expedir el certificat mèdic oficial necessari per fer les probes físiques per aspirar a Vigilant de Seguretat, Escorta Privat o Vigilant d'Explosius. 

Posteriorment realitzem el psicotècnic per obtenir el TIP (targeta identificació personal).