Realitzem les revisions mèdiques necessàries per cursar les diferents titulacions i especialitats tant dels submarinistes en la seva iniciació com en aquells més professionals.

Per fer-ho, en el nostres centre, disposem de metge especialista en Medicina subaquàtica i hiperbàrica. 

Certificats mèdics per obtenció/pròrroga de les diferents titulacions nàutiques, segons les directrius específiques de la Direcció General de la Marina Mercant:

  • Autorització federativa (titulín)
  • Patró de moto nàutica C
  • Patró de moto nàutica B
  • Patró de moto nàutica A
  • Patró de navegació bàsica (PNB)
  • Patró d'embarcació recreativa (PER)
  • Patró de yot 
  • Capità de yot