CINTURÓ DE SEGURETAT

La utilització dels cinturons de seguretat i d'altres sistemes de retenció, correctament cordats, és obligatòria tant en vies urbanes com interurbanes, el conductor i els passatgers, sempre tenint en compte les limitacions següents:

 

Seients davanters

 • Menors de 12 anys: Només poden anar-hi si utilitzen dispositius homologats. Si l'alçada és igual o superior a 135 cm poden utilitzar el cinturó de seguretat dels adults.
 • Majors de 12 anys (de qualsevol alçada) : Cinturó de seguretat.

Seients posteriors

 • Persones d'alçada inferior a 135 cm: Dispositiu de retenció adaptat a talla i pes.
 • Persones entre 135 i 150 cm d'alçada han d'utilitzar un dispositiu de retenció adaptat a talla i pes o bé el cinturó de seguretat.

Els nens no poden utilitzar un dispositiu de retenció orientat cap enrere instal·lat en un seient de passatger protegit amb un airbag frontal, a menys que hagi estat desactivat.

 

Excepcions en l'ús del cinturó de seguretat


Generals

 • Els conductors quan fan la maniobra de marxa enrere o d'estacionament.
 • Les persones amb un certificat d'exempció per raons mèdiques greus o per la seva condició de disminuït físic. (Aquest certificat s'ha de presentar als agents de l'autoritat que ho demanin)

En vies urbanes

 • Els conductors de taxis en servei.
 • Els distribuïdors de mercaderies mentre duen a terme operacions de càrrega i descàrrega en llocs situats a curta distància uns dels altres.
 • Els conductors i passatgers de vehicles en servei d'urgència.
 • Les persones que acompanyen un alumne que aprèn a conduir o durant les proves d'aptitud i s'encarreguen dels comandaments addicionals del vehicle.

CASC

Estan obligats a utilitzar el casc tant per vies urbanes com interurbanes els conductors i passatgers de:

 • Motocicletes (amb o sense sidecar)
 • Vehicles de tres rodes i quadricicles
 • Ciclomotors
 • Quads

 

Això no obstant, estan exempts d'utilitzar el casc de protecció i queden obligats a utilitzar el cinturó de seguretat:

 • Les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors que tinguin estructures d'autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat.
 • Aquest fet consti en la targeta d'Inspecció tècnica o certificat de característiques del vehicle.

 

Excepció per a la utilització d'aquests dispositius:

 • Raons mèdiques greus (cal acreditar-ho amb un certificat mèdic que indiqui període de validesa, signat per un facultatiu col·legiat en exercici i amb el símbol establert per la normativa vigent). Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.

Casc en els ciclistes

Els conductors i passatgers d'una bicicleta estan obligats a utilitzar cascos de protecció homologats 

quan circulin en vies interurbanes.Excepcions:

 • En rampes ascendents prolongades.
 • En condicions extremes de calor.
 • Per raons mèdiques greus (cal acreditar-ho amb un certificat mèdic que indiqui període de validesa, signat per un facultatiu col·legiat en exercici i amb el símbol establert per la normativa vigent). Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.

Sistemes de retenció infantil

És obligatori l'ús de cadiretes infantils fins als 12 anys o fins que el nen o nena tingui una alçada superior als 135 centímetres.

 

SEIENTS DAVANTERS

 

Queda prohibit circular amb menors de 12 anys situats als seients davanters del vehicle excepte que utilitzin dispositius homologats a l'efecte.

 

Excepcionalment, els menors de 12 anys amb alçada igual o superior a 135 centímetres podran utilitzar el mateix cinturó de seguretat per a adults dels seients davanters.

 

SEIENTS POSTERIORS

 

 • Les persones d'alçada inferior a 135 cm han d'utilitzar un dispositiu de subjecció homologat adaptat a la seva talla i pes.
 • Les persones d'entre 135 cm i 150 cm d'alçada podran utilitzar indistintament un dispositiu de subjecció homologat adaptat a la seva talla i el seu pes o el cinturó de seguretat per a adults.  
Dispositius de retenció infantil